Карлівська міська рада
Карлівський район, Полтавська область

Карлівський районний військовий комісаріат інформує

Карлівський районний військовий комісаріат оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця - головного спеціаліста (психолога) відділення комплектування.

Вимоги до кандидата:
громадянство України; повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магіс-тра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціа-ліста не менше 1 року, стаж роботи в місцевих органах військового управління на посадах державної служби не менше 2 років.

Згідно з чинним порядком заміщення вакантних посад державних службовців, кон-курсанти складають іспит на знання Конституції України, Законів України „Про держав-ну службу” та „Про засади запобігання і протидії корупції ”, а також законодавства про-фесійного спрямування.
Бажаючи до заяви повинні надати такі документи: особову картку (форма П2 – ДС), копії документів про освіту, декларацію про доходи, копію паспорта, дві фотокартки 4х6 см, медичну довідку про стан здоров’я, письмову згоду на проведення спеціальної пере-вірки.
До участі в конкурсі допускаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, вільно володіють державною мовою і пер-сональним комп’ютером.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про про-ведення конкурсу, за адресою: Карлівський районний військовий комісаріат, вул. Холод-ноярська 4, м. Карлівка.
Додаткову інформацію щодо функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці можна отримати по телефону 2-23-52 або за вище вказаною адресою.

 « повернутися до списку новин